برنامه پروازی ماهان

برنامه پروازی ماهان 

مسیرهای پروازهای ماهان

برنامه پروازی ماهان و روزهای پرواز ماهان در کلیه مسیر های در حال انجام.

بعضی از این پرواز ها در فصول مختلف سال شامل بعضی تغییرات می شوند.

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به بارسلونا اسپانیا

تهران – بارسلونا – تهران IKA-BCN-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – بارسلونا W5136 6:30 9:55 یکشنبه،دوشنبه،پنجشنبه A340600 5:45
بارسلونا – تهران W5137 11:30 19:20 دوشنبه A346-FRBCN 5:25

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به آلماتی

تهران – آلماتی – تهران   IKA-ALA-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – آلماتی W5073 6:00 11:25 دوشنبه AB310-EQV 13:30
آلماتی – تهران W5072 13:20 15:00 دوشنبه AB310-EQV 13:45

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به بیروت

تهران – بیروت – تهران   IKA-BEY-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – بیروت   چارتر        
بیروت – تهران   چارتر        

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به بغداد

تهران – بغداد – تهران   IKA-BGW-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – بغداد   چارتر        
بغداد – تهران   چارتر        

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به بانکوک

تهران – بانکوک – تهران   IKA-BKK-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – بانکوک W5051 22:10 7:25 تمام ایام هفته AB310-EQV 6:45
بانکوک – تهران W5050 21:30 3:30 تمام ایام هفته AB310-EQV 7:25

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به گوانگجو

تهران – گوانگجو – تهران   IKA-CAN-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – گوانگجو W5081 19:55 8:50 1شنبه،3شنبه،4شنبه،5شنبه AB340-6 7:50
گوانگجو – تهران W5080 23:30 4:50 2شنبه،4شنبه،5شنبه،جمعه AB340-6 8:50

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به دهلی

تهران – دهلی – تهران   IKA-DEL-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – دهلی W5071 19:05 01:00 شنبه،دوشنبه،جمعه AB310-EQV 3:30
دهلی – تهران W5070 02:10 06:00 شنبه،1شنبه،4شنبه AB310-EQV 3:40

 

اطلاعات پروازهای خارجی

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به اربیل

تهران – اربیل – تهران   IKA-EBL-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – اربیل W55060 07:00 07:00 سه شنبه AB310-EQV 1:30
تهران – اربیل W55060 13:00 13:00 جمعه AB310-EQV 1:30
تهران – اربیل W55060 15:45 15:45 یکشنبه AB310-EQV 1:25
اربیل – تهران W55059 08:15 11:15 سه شنبه AB310-EQV 1:30
اربیل – تهران W55059 14:15 17:15 جمعه AB310-EQV 1:30
اربیل – تهران W55059 17:00 19:50 یکشنبه AB310-EQV 1:20

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به آنکارا

تهران – آنکارا – تهران   IKA-ESB-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – آنکارا W5118 07:20 09:15 1شنبه،2شنبه،3شنبه،5شنبه،جمعه 310-EQV 2:45
آنکارا – تهران W5119 11:00 14:50 1شنبه،2شنبه،3شنبه،5شنبه،جمعه 310-EQV 2:20

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به ایروان

تهران – ایروان – تهران   IKA-EVN-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – ایروان W51150 08:30 09:30 تمام ایام هفته AB310-EQV 1:30
ایروان – تهران W51151 16:10 18:15 تمام ایام هفته AB310-EQV 1:30

 

 

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به رم

تهران – رم – تهران   IKA-FCO-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – رم   07:15   سه شنبه    
رم – تهران   11:30   سه شنبه    

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به سلیمانیه

تهران – سلیمانیه – تهران   IKA-ISU-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – سلیمانیه W55058 07:00 07:00 یکشنبه AB310-EQV 1:30
تهران – سلیمانیه W55058 13:30 13:30 چهارشنبه AB310-EQV 1:30
سلیمانیه – تهران W55057 08:15 11:00 یکشنبه AB310-EQV 1:15
سلیمانیه – تهران W55057 14:45 17:30 چهارشنبه AB310-EQV 1:15

 

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به کوالالامپور

تهران – کوالالامپور – تهران   IKA-KUL-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – کوالالامپور W5083 22:30 10:00 تمام ایام هفته MMC-AB340 8:00
کوالالامپور – تهران W5082 23:15 03:45 تمام ایام هفته MMC-AB340 8:00

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به لاهور

تهران – لاهور – تهران   IKA-LHE-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – لاهور W51195 21:00 00:50 شنبه،1شنبه،4شنبه A346-EQV 3:20
لاهور – تهران W51194 02:00 05:15 شنبه،1شنبه،4شنبه A346-EQV 3:45

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به شنزن

تهران – شنزن – تهران   IKA-SZX-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – شنزن W5087 21:15 9:30 1شنبه،4شنبه AB340-6 8:45
شنزن – تهران W5086 23:10 11:30 2شنبه،5شنبه AB340-6 8:45

 

برنامه پرواز ماهان رفت و برگشت تهران به مسکو

تهران – مسکو – تهران   IKA-VKO-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته هواپیما مدت پرواز
تهران – مسکو W5084 08:45 10:45 تمام ایام هفته AB310-EQV 3:45
مسکو – تهران W5085 12:10 15:10 تمام ایام هفته AB310-EQV 3:30

 

 

برای اطلاع از برنامه پروازی ماهان به صورت آنلاین و خرید اینترنتی بلیط پرواز ماهان به این لینک ما مراجعه کنید. 

همسفران البرز نماینده رسمی هواپیمایی ماهان.

شماره تماس 02188653636